obrazek
Wielka przedsezonowa obniżka cen »»
obrazek
Początek sezonu 2022 już niebawem »»
Regulamin
imageREGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO DOM TURYSTY§ 1

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku pokrywającego w całości koszt pierwszego dnia pobytu w terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację.

Uwaga! W przypadku rezygnacji z wypoczynku zadatek nie ulega zwrotowi.

Opłatę za pobyt należy uiścić z góry, nie później niż pierwszego dnia pobytu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych w recepcji.


§ 2

W przypadku rezygnacji z opłaconego i rozpoczętego pobytu należy zawiadomić recepcję.Koszt wypoczynku nie podlega zwrotowi.

 

§3

Jedna doba hotelowa trwa od godziny 14.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 10.00 dnia następnego.

 

§ 4

Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w recepcji do godziny 10.00 dnia, poprzedzającego dzień wyjazdu. Ośrodek nie może uwzględnić życzenia jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

§ 5

Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

§ 6

Osoby niezameldowane w ośrodku mogą przebywać na jego terenie od godziny 7.00 do 21.00.

§ 7

Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

§ 8

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
§ 9

Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w recepcji i po dokonaniu odbioru pokoju i zdaniu kluczy wymeldować się . Odbioru pokoju oraz kluczy dokonuje pracownik recepcji .

§10

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 11

Ośrodek akceptuje obecność zwierząt domowych. Psy małej rasy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy i w kagańcu, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.Za wszelkie zniszczenia wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.Koszt usunięcia pozostawionych nieczystości w pokoju jak i na terenie ośrodka wynosi 500pln.Obowiązuje bezwzględny zakaz spania zwierząt w pościeli hotelowej.

§ 12

W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.Niedostosowanie się do tego postanowienia skutkuje naliczeniem opłaty za usunięcie negatywnych skutków palenia w wysokości 500pln.

§ 13

Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest płatny, niestrzeżony.Opłata za parking wynosi 10pln/dobę za 1 samochód osobowy. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy na terenie ośrodka i znajdujące się w nich mienie.

§ 14

Na terenie ośrodka grillowanie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonym miejscu.

§ 15

Osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

§ 16

Zapewnienie bezpieczeństwa w Ośrodku Wypoczynkowym

Dom Turysty Niechorze w związku z epidemią COVID-19 :

 1. Prosimy o zachowanie 2 metrowych odstępów pomiędzy Gośćmi Ośrodka.

 2. Na terenie Ośrodka znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji i grilla.

 3. Zapewnimy możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

 4. W pokojach znajdują się instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

 5. Zapewniamy sprzęt i środki oraz monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 6. Ograniczamy do minimum czas przebywania gości przy recepcji.W recepcji może przebywać tylko jedna osoba dokonująca meldunku.

 7. Ustaliliśmy i kontrolujemy maksymalną liczbę gości Domu Turysty Niechorze– na podstawie liczby dostępnych pokoi.

 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Ośrodka osób niezakwaterowanych.

 9. Precyzyjnie dozujemy profesjonalne środki myjące w każdym pokoju.

 10. Rutynowe sprzątanie pokoi podczas pobytu odbywać się będą tylko na specjalne życzenie Gościa.

 11. Po każdym Gościu przeprowadzamy sprzątanie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparć krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki.

 12. Personel wyposażony jest w środki ochronne takie jak przyłbice i rękawiczki.

 13. Pościel i ręczniki są prane i dostarczane w reżimie sanitarnym przez profesjonalną pralnię.

 14. W miarę możliwości będziemy wietrzyć wszystkie pomieszczenia.

 15. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19.Hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)

 16. Wyznaczyliśmy oraz przygotowaliśmy pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 17. Umieściliśmy w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych- recepcja.

 18. Poinformujemy Gości oraz potencjalnych klientów Ośrodka o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w obiekcie.


Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym ośrodku.

 

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Domu Turysty Niechorze.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3